Dobrodružství keramiky dávné i té budoucí….

Při přenesení ohně z loňského roku do roku budoucího tu padla zmínka o typu některých pecí, o radosti z výpalu či sdílení informací.

Plate II.1: rekonstrukce pece

Díky některým dobrým a sdílným se dostavilo ještě pár materiálů o které je dobře se podělit.

O archeologii a keramice, potažmo o starých keramických pecích tu už pár zmínek padlo.

V článku: http://www.artkeramika.cz/clanek-1428-archeologie-on-line-s-artkeramikou.html se tu nabízelo i přímé účasti na takovém historickém projektu. Ale buď se neujalo a nebo jen nesdělilo???

Každopádně pár dalších zmínek o historických hrnčířských pecích se dalo přečíst v článku: http://www.artkeramika.cz/clanek-1498-novorocni-keramika-od-keramika-petra-tomse.html

Takže nyní trocha té návaznosti ve faktech:

===KILN A = základ pro rekonstrukci===

Stěny jsou vystavěny z kamene a opatřeny vrstvou omazávky. Spalovací a nakládací komora byla vyhloubena do podloží (skála). Všechny rozměry lze převést na násobky dvou měr: P (ca. 0.315m) a M (ca. 0.5233m). P je použito pro menší strukturní elementy: podpůrný sokl (1 P), síla roštu (1/3 P). M je užito pro větší komponenty, rozměr peciště (2M = 1.04m). Dochovaná výška pece byla byla 1,20 m v Z části. Vnitřek pece byl vymazán vrstvou hlíny silnou 0,02-0,03 m (někde 2x). Kolem vnitřního obvodu pece byla ponechána lavice ve výšce 0,30-35 m. Podpůrný sloup měl ø 0,31-33 a dochoval se do výšky 0,25. Tvořen stmelenými deskami. Topeniště (Stoking channel ???) bylo dlouhé 2,60 a široké 0,50 m. Vstup ze severu.

ostatní pece pro doplnění detailů

KILN B
Hruškovitý tvar, ø 0.95 m, dochovaná výška 0.86 m. Stěny spalovací komory pokryty obdélnými taškami (0.42×31.50×0.04). Dochovány fragmenty roštu. Ústí nakládacího kanálu bylo vytvořeno ze střepů pithoi vymazaných hlínou.

KILN C
Description: Kruhovitá ø 1.06 m. Stěny spalovací komory pokryty obdélnými hliněnými deskami. Podpurný sloupek pokryt 0.004 m silným výmazem. Dochovány fragmenty roštu: síla 0.07-0.08 m, průduchy ø 0.03-0.06 m. Vzdálenost mezi průduchy 0.10-0.125 m. Kolem některých průduchů vytvořeny kruhy o síle 0.03 a výšce 0.01 m.

Obecné poznatky využitelné při rekonstrukci

Sloupek obvykle tvořen kombinací kamene, střepů, tašek a hlíny. V Prinias umístěn excentricky. Průměrná pec (ø1,30 m) má mezi 30 a 50 průduchy (perforováno 20-30% povrchu roštu). Průměrná velikost průduchů na obvodu je většinou větší než u středu. V případě kruhových pecí jsou rozmístěny průduchy v víceméně koncentrických kruzích.

Napsat komentář

sixteen − two =

×
×

Košík