Experimentální měření teploty v keramických pecích

Pokud se rozhodneme experimentovat, musíme si k takovému účelu pořídit i patřičné vybavení. Zvláště, pokud patříme do kategorie méně zkušených a tak nemůžeme použít odhad založený na praxi. To patí obzvláště při určování správného průběhu výpalu. Pro určení konečné teploty stačí žároměrky

I ty lze ovšem nahradit. Pokud si vytvoříme vzorky, které uzpůsobíme tak, aby se v průběhu výpalu daly z pece vyjmout, lze na nich zjistit stav výrobků. Je to velmi vhodná metoda pro zjištění stavu povrchů, probarvení glazur… Pomocí této metody sice nezjistíme teplotu v peci, ale vcelku dobře odhadneme přibližný výsledek tvorby. Vzorky můžeme vyjmout, zkontrolovat a opět vrátit do peciště. Taková operace lze provést i ocelovými kleštěmi, neboť chvilkový žár, byť tak vysoké teploty, ocel vydrží. Mám na mysli teploty okolo 1300C. Složitější už je to s určováním teploty v průběhu nárustu. Lze se samozřejmě řídit barvou vnitřní atmosféry.

To ovšem vyžaduje už trochu zkušenosti. Snazší je použít techniku. Pořídíme si tedy čidlo. To se vyrábí stavením Platiny a Rhodia. Takto spojené „dráty“ se vloží do žáruvzdorného pouzdra, které odolá vnitřním teplotám v peci. Údajně do 1500C, ale do keramiky používaných 1300C vydrží jistě. Se vzrůstající teplotou v peci, roste i napětí mezi dráty. To je potřeba změřit a převést na teplotu.

Na to potřebujeme další zařízení. Buď se dá použít nějaký milivoltmetr a hodnotu podle tabulek přepočítat na teplotu.

Nebo nám tuto funkci rovnou provedou některá zařízení. Některé multimetry mají v nabídce svých funkcí i měření teploty. Zde si ovšem musíme dát pozor na to, co pořizujeme. Ne každé zařízení je totiž schopno měřit hodnoty z našeho čidla. Některé multimetry jsou nastaveny jen na měření pomocí čidel na bázi Niklu a Chromu. To se označuje jako čidlo typu K. Pokud není možnost na změnu čidla, dá se takový multimetr použít jen jako milivoltmetr. Ono takové spojení sice funguje, ale hodnoty jsou scestné. Při teplotě cca 800C multimetr ukazuje nějakých 330C. Lepší je pořídit s možností nastavení na druh čidla S. To mi fungovalo.

Pokud ovšem experimentujete v blízkosti zdroje el. energie, stačí pořídit přechodku do pece, jakou používáte. Pak stačí jen ono experimentální čidlo napojit na ovladač pece, který použijete jen jako teploměr. Lze čidlo napojit i přímo na pec, ale to vyžaduje dlouhý vedení. Pokud nevyžadujete digitální podobu, existují i měřáky mechanický, s ručičkou! a jsou levnější, ale ne zas moc.

Hodně zdaru při vašich odvážných projektech a nestyďte se pochlubit, třeba tím někomu i pomůžete.

Napsat komentář

eleven + six =

Close Menu
×
×

Cart