Nákupem v tomto e-shopu přispíváte k rozvoji portálu www.artkeramika.cz

 • registrace zákazníka
 • nákup
 • platba
 • reklamace a vrácení zboží

Každý zákazník, který chce v našem obchodě nakoupit, se musí zaregistrovat. Je to nutné pro jasnou identifikaci zákazníka.

 

 • registrace zákazníka
 • Na faktuře budou uvedeny údaje zákazníka. Pokud chcete údaje jinak, pošlete je ihned po objednání na : macek@artkeramika.cz , nejlépe i s číslem objednávky.
 • Stejně tak, pokud požadujete speciální text, třeba v případě grantů atp. Následné zasahování do dokladů je problematické, pokud je více položek, třeba z více meziskladů, tak nemožné!
 • Zboží se posílá z několika meziskladů, takže pokud nepřesáhne v jednotlivé sekci částku 2000kč, může se účtovat poštovné z každé sekce zvlášť. (kontaktujte předem pro info)

Registrace se provádí na registrační stránce. Zde uvedete několik údajů o své osobě (event. firmě), pevně požadujeme pouze základní údaje (uvedeny červeným písmem).

Přihlašovací jméno v registračním formuláři je vámi zvolená přezdívka, která společně s heslem slouží k vaší identifikaci. Při každé další návštěvě v našem obchodě již nebudete muset vyplňovat registrační údaje znovu, postačí zadat pouze přihlašovací jméno a heslo. Tyto dva údaje si zapamatujte!!!

Pozor na e-mail – je to důležitý komunikační údaj, na tuto adresu budete dostávat veškeré informace o vašich objednávkách. Zejména si zkontrolujte záměnu při psaní y/z!

Při každé další návštěvě v našem obchodě již použijte pro přihlášení pouze přihlašovací jméno a heslo. Každý registrovaný zákazník má přehled o historii svých zakázek.

 

 • Nákup

Nákup v keramice je jednoduchý. Z vystavených děl v jednotlivých regálech si vyberete ty, které si chcete koupit, vybrané zboží si dáte do košíku, virtuální prodavač vám sdělí cenu celé zakázky a vy si pak vyberete způsob platby. K ceně se připočítá jen poštovné + křehké, dle ceníku pošty. Zboží lze poslat i na dobírku. Dobírečné se přičte k ceně.!!!

Jednotlivé sekce se posílají z různých skladů, takže vždy nelze poštovné sloučit.!!! Jsou to samostatné sekce. Rélyéf tu dodává samostatný prodejce (raději  nás předem kontaktujte ).

Dobírka lze jen v ČR a jen na keramiku a drobné zboží. Ne na  velké stroje a pece.

Jste-li ze světa, čtěte prosím dále podmínky pro zasílání děl do zahraničí.

Při prvním nákupu se musíte zaregistrovat – získáte tak své přihlašovací jméno a heslo, které budete používat při dalších návštěvách v našem keramickém obchodě.

 

 • Platba
 • Virtuálně

Platbu uskutečníte úhradou příslušné částky na náš účet číslo 154309203/0600 v GE Money Bank. Nezapomeňte v příkazu uvést číslo (ID) Vaší objednávky jako variabilní symbol. Vaše objednávka bude vyřízena do patnácti pracovních dnů od obdržení platby.

 

 • Polovirtuálně

Zboží obdržíte dobírkou v ČR na adresu místa dodání uvedeného v objednávce.( + dobírečné, poštovné) Jen Keramika a drobné zboží!!!

Nebojte se, nepodvedeme vás, děláme to stejně už řadu let. Konečně – máte doklad, případné reklamace jsme vždycky vyřizovali podle hesla „Zákazník má pravdu“ – a zatím jsme nenarazili na darebáka. Spolehněte se, že Vaše osobní údaje nezneužijeme.

 

 • Zasílání keramiky do zahraničí.

Ceny uvedené u jednotlivých položek keramiky nezahrnují poštovné ale, jen balné v České republice!

U doplňků, strojů, pecí, materiálů a nástrojů se dopravné připočítává!!!, dle ceníku pošty, neboť není v našich silách takovou cenu rozumně započítat. Cena se velmi liší, dle objemu a hmotnosti

U kruhů a strojů SHIMPO a pecí Nabertherm je doprava v ceně, ale jen na adresu. Vyložení a umístění je třeba řešit svépomocí. Dobírka není možná!

U všech ostatních výrobců se připočítává cena dopravného, dle ceníků přepravních společností. Pokud chcete cenu předem vykalkulovat,/upravit na faktuře/ kontaktujte nás e-mailem. Předejdete tím tak doplatku za poštovné.

Dobírka lze jen v ČR a jen u keramiky, glazur a nástrojů.

Zákazníky z ostatních zemí prosíme v každém případě o předběžný elektronický kontakt ještě před platbou. Prosím , komunikujte jen v českém jazyce!

 

 • Reklamace a vrácení zboží.

Ve všech internetových obchodech platí, že můžete obdržené zboží vrátit a dostat zpět peníze. Keramika samozřejmě není výjimkou, ale neradi bychom ze zásilkového obchodu udělali cestovní kancelář pro keramiku. Pokud se Vámi objednaná keramika liší od představ, které jste z jejího popisu získali, můžete ji do tří dnů od obdržení vrátit na adresu: Keramika – Šenauerová-Macek Šmelcovna 173 Maršov 664 71

Keramika nesmí být opotřebovaná nebo poškozená a musí být schopna dalšího prodeje. Vrácená peněžní částka bude nižší o poštovné. Samozřejmě, pokud Vám nedopatřením zašleme vadný výrobek, dostanete jiný a poštovné Vám již nebudeme účtovat.

Věříme, že budete v našem obchodě častými hosty a těšíme se na každou Vaši návštěvu.

 

 • Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodejce

1.1 Prodejcem je ArtKeramika – Tomáš Macek Šmelcovna 173 Maršov 664 71 Ičo: 60494000 (Tel. : 549 430 508 záznamník) mobil: 603 712 828

1.2 Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do patnácti pracovních dnů od přijetí platby.

1.3 Ceny uvedené u jednotlivých keramických děl nezahrnují poštovné v České republice ani jinde.

1.3a K cenám materiálů,strojů,nástrojů, pecí Rohde a Kittec, hlín a glazur se připočítává poštovné, přepravné dle ceníků přepravních společností. V případě nejasností nás raději předem kontaktujte.

1.4 Cena poštovného a balného pro zákazníky z jiných zemí je stanovována individuálně – kontaktujte nás prosím.

1.5 Při dodržení podmínek z bodu 2.3 prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce.

1.6 Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami Artkeramiky a že je neposkytne žádné třetí osobě. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

1.7 Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. Práva a povinnosti nakupujícího

2.1 Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.2 Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží.

2.3 Nakupující má právo vrátit zboží zakoupené v Artkeramice, čímž mu vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek: – vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být dále prodejné – nakupující odešle vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce do tří pracovních dnů od přijetí zboží – v zásilce s vráceným zbožím musí být vložena kopie útržku z balíkové složenky

2.4 Nakupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze zákazníků Artkeramiky na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Vymazání údajů je možné pouze v případě, že zákazník zatím neučinil žádnou objednávku.

 

 • Reklamační řád
 • Prodejce:

ArtKeramika- Tomáš-Macek ( Tomáš Macek ) Šmelcovna 173 Maršov 664 71 Ičo. : 60494000 Tel. 603712828

Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 

 • E-MAIL
 • Zasláním e-mailu na adresu macek@artkeramika.cz
 • TELEFONICKY
 • Telefonní číslo:( 549 430 508 )nebo raději 603712828
 • POŠTA
 • Zasláním reklamace na adresu:
 • ARTkeramika- Tomáš -Macek
 • Šmelcovna 173 Maršov 664 71
 • Každá reklamace musí obsahovat:

 • číslo objednávky (ID)

 • popis zjištěných závad a jejich projevů

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem: Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Občanský zákoník ODDÍL ČTVRTÝ – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

 

 • Vybraná ustanovení:

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

 

 • Záruční doba je šest měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

 • Platby, doručení
 • Možné způsoby platby
 • V ČR můžete zaplatit následujícími způsoby:
 • * Zbozi obdrzite na dobirku (jen keramika a nástroje)
 • * Platba převodem na náš účet číslo 154309203/0600 z jakékoli banky

Pro platbu potřebujete znát pouze číslo našeho účtu a variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.

 

 • * číslo našeho účtu: 154309203/0600
 • * variabilní symbol (číslo objednávky – ID) se dozvíte po potvrzení objednávky
 • Způsob doručení
 • * Zboží zasíláme poštou.
 • * Máte-li zájem o jiný způsob doručení, kontaktujte nás prosím
 • Výsledná cena

Výslednou cenu keramiky uvidíte ještě před tím, než potvrdíte svou objednávku, a to na stránce pokladna, na které se potvrzení objednávky provádí. K ceně se připočítá jen cena poštovného, přepravného,+ křehké, dle ceníku pošty. Bohužel náš systém neumí vytvořit přepravní kalkulaci u různě velkých objednávek. Proto se snažíme o co možná nejnižší cenovou nabídku na trhu. Zákazníci z ostatních zemí – čtěte prosím podmínky pro zasílání děl do zahraničí) Pokud se jedná o nákup pecí, strojů , nástrojů a materiálů, musí se k ceně dopočítat poštovné, dle platných ceníků přepravních společností. Proto nás před vyfakturováním kontaktujte e-mailem. Při menších objednávkách se vyplatí zboží objednat na dobírku, odpadne tak následná fakturace poštovného. Nebo se předem na KONEČNÉ CENĚ DOMLUVIT, neboť ta se liší, dle velikosti zakázky, atp. Pece a stroje se musí platit předem, neboť se dodělávají na zakázku a částka se musí složit u výrobce před expedicí zboží.

 

Pokud si nejste jisti cenou, kontaktujte nás předem na macek@artkeramika.cz a údaje upřesníme.

Zákazníky z jiných zemí než ČR prosíme o elektronický kontakt ještě před platbou.

Za dobírku účtujeme k celkové ceně částku dle ceníku pošty, většinou je částka 60Kč v ČR + křehké 20Kč.

 

 • Ochrana osobních údajů

INFORMACE O NAŠICH KLIENTECH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJEME DALŠÍM FIRMÁM, OSOBÁM A JINÝM INSTITUCÍM!

Pouze České poště a kurýrní službě sdělujeme – z pochopitelných důvodů – doručovací adresu zákazníka.

Vypalovací pece, stroje a hrnčířské kruhy SHIMPO: Ceny vypalovacích pecí jsou garantovány výrobci, kteří prodávají své výrobky výhradně prostřednictvím odborných prodejců. U zákazníků, kteří s námi pravidelně neobchodují požadujeme

 

 • platbu předem.

U stálých zákazníků a smluvních partnerů je dle dohody možná platba na základě faktury až po dodání zboží. Dodací lhůty se většinou pohybují: poklopové pece expedice cca. 20 dní od úhrady, komorové pece: expedice 3 – 4 týdny od úhrady. Možnosti dodávky: – osobně v prodejně Artik studia – přepravní firmou před dveře zák. – naším technikem Objednané vypalovací pece si zákazníci po dohodě mohou vyzvednout osobně v naší prodejně v Ústí nad Labem (např. spolu s dalšími materiály) nebo si je nechat poslat či přivézt. Ke všem vypalovacím pecím Naber.. a hrnčířským kruhům SHIMPO nabízíme dopravu zdarma přepravní společností před dveře (dopravní náklady neseme v plné výši my, bez navyšování cen výrobců). Nabídka nezahrnuje stěhování na místo určení, to je v případě potřeby nutné řešit individuálně. Před podpisem převzetí zboží je třeba zásilku před řidičem rozbalit a vizuálně překontrolovat nepoškozenost dodávky. V případě zjištění poškození sepsat s řidičem „Zápis o škodě“ a zásilku nepřebírat. Přepravní firma je také pojištěna na skryté vady, tuto skutečnost je však třeba nahlásit maximálně do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Po dohodě je samozřejmě také možný dovoz pece naším technikem. Je nutné však uhradit cestovní náklady na místo určení a zpět a čas technika strávený na místě (platný sazebník zašleme na vyžádání). Pokud se nejedná o průmyslové regulátory (S1 apod.), obsluha vypalovací pece je spolu s naší stálou telefonickou podporou velmi jednoduchá. Nápomocné jsou také manuály dodávané v českém jazyce, které si můžete před samotným nákupem stáhnout v sekci „Stáhněte si!“. Zapojení (instalace) pece do velikosti 600 litrů spočívá v zastrčení přívodní vidlice do zásuvky a zašroubování regulátoru. Nastavení vypalovací křivky záleží na pálených materiálech, univerzální vypalovací křivka neexistuje. Informace na těchto webových stránkách jsou informativní, v případě Vážného zájmu nás, prosím, kontaktujte. Na základě Vašich požadavků Vám můžeme vypracovat individuální cenovou nabídku a sestavit nejvhodnější varianty. Garantujeme ceny výrobců. Ceny v e-shopu se řídí ceníky výrobců. E-shop byl zřízen pro maximální podporu hrnčířského řemesla. Předem se omlouváme za případné chybičky. Záruční doba: na námi prodané pece značek KITTEC, NABERTHERM a ROHDE je poskytována zvýšená záruční doba 36 měsíců (nevztahuje se na některé pece pro průmyslové použití – záleží na konkrétní nabídce). Na profesionální hrnčířské kruhy SHIMPO je poskytována záruční doba 24 měsíců. Pro uplatnění záruky je třeba doložit daňový doklad o koupi a předávací protokol/dodací list (při osobním odběru) nebo přepravní list (při doručení přepravní firmou). Nicméně jedná se o velmi kvalitní výrobky, za dlouhou dobu jsme zaznamenali opravdové minimum reklamací. Záruční a pozáruční servis je pro ČR zajištěn. Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční servis pouze u vypalovacích pecí u nás zakoupených. Záruční a pozáruční servis u hrnčířských kruhů SHIMPO zajišťujeme pouze u kruhů určených pro český trh, distribuovaných prostřednictvím našeho výhradního zastoupení a našich odborných smluvních prodejců (pokud si nejste jisti zda Váš dodavatel je naším odborným prodejcem – informujte se u nás, rádi Vám odpovíme). Ze záruky jsou u vypalovacích pecí vyjmuty topné spirály a vypalovací pomůcky (zakládací pláty). V případě zakládacích plátů nelze jednoznačně určit zda-li došlo k výrobní vadě nebo obsluha žáruvzdornou keramiku úmyslně či neúmyslně rozbila popř. nevhodně uvedla do provozu. Záruka se vztahuje na konstrukční chyby a vady použitých materiálů, nevztahuje se na běžné opotřebení, nevhodné zacházení obsluhou a na použití v rozporu s návodem k použití. Součástí dodávky vypalovací pece je: – plně automatický regulátor – návod k použití k peci v českém jazyce – návod k použití k regulátoru v českém jazyce – revizní zpráva nebo prohlášení o shodě ES – odtahový nástavec (dle typu pece) – náhradní záslepky na podstavec (dle typu pece) – ucpávací zátka (dle typu pece) Vnitřní vybavení pece není součástí pece, je třeba ho objednávat zvlášť dle individuálních požadavků (tzv. SETY) Součástí dodávky hrnčířských kruhů SHIMPO: – záchytné umyvadlo – ovládací páka nebo pedál (dle typu kruhu) – základní klíče nutné k sestavení kruhu – návod k použití v českém jazyce – prohlášení o shodě ES

 

Keramické hmoty, glazury, stroje a pomůcky: Keramické hmoty, glazury, stroje a pomůcky dodáváme většinou přímo ze skladu, popř. na objednávku s krátkými dodacími lhůtami. Doprava: zákazníci si objednané zboží buď vyzvedávají osobně, či si sami zajišťují přepravu. Na přání přepravu zajišťujeme my. Menší balíčky (pomůcky, glazury apod.) posíláme na dobírku poštou (do 15 kg), u stálých zákazníků s přiloženou fakturou. Zásilky s hmotností 15 – 3 000 kg posíláme dle domluvy se zákazníkem přepravní firmou. Platba u jednorázových objednávek je možná buď bankovním převodem před odesláním zboží nebo dobírkou, u stálých zákazníků platba na základě faktury přiložené u zboží. V určitých případech (pokud je to pro zákazníka výhodnější) zajišťujeme po domluvě dopravu vlastními vozidly. Balení a kontrola: při expedicích přepravní firmou jsou zásilky baleny na ztrátových paletách a důkladně zajištěny proti případnému mechanickému poškození při přepravě. Přesto před podpisem převzetí zboží doporučujeme zásilku před řidičem rozbalit a vizuálně překontrolovat nepoškozenost dodávky. V případě zjištění poškození sepište s řidičem „Zápis o škodě“ a zásilku nepřebírejte. Obaly jsou předplaceny pro celý obchodní řetězec u společnosti EKO-KOM, a. s., klientské číslo: EK-F00060486.

Drobné předměty v malé hodnotě je výhodnější zakoupit přímo v prodejně firmy artik .Adresa prodejny: Artik studio Žukovova 15 400 03 Ústí nad Labem 2. patro – objekt Pošty Otvírací doba: Čtvrtek 15,00 – 18,00 hod., po domluvě odběr zboží možný i mimo otvírací dobu Pokud ovšem vaše objednávka převýší 1000 kč, je takový nákup výhodnější v naší elektronické podobě.

Pozor!:

Při levné objednávce do 1000kč je to takto, příklad.:
KOLEČKO ŘEZACÍ – keramické nástroje 1ks/102kč  + 90kč poštovné +20kč dobírka, celkem tedy: 212kč!!!

 

příklad 2.

rélyéf kolečko 120kč/ks +150 poštovné

Váza hradní….95kč/ks +150 poštovné

celkem příklad 2 : 515kč !!!!

 • Obsah košíku

název zboží autor cena kusy Váš košík neobsahuje žádné zboží. Pokračovat k pokladně Vyprázdnit košík

 • * Pokud potřebujete změnit počet kusů některého objednaného zboží, můžete to učinit přímo v tabulce. Nula znamená vyjmout zboží z košíku.
 • * Pokud chcete vyprázdnit košík, klikněte na symbol prázdného košíku .
 • * Pokud vše souhlasí, můžete pokračovat k pokladně .
 • Přihlášení registrovaného uživatele
 • jméno:
 • heslo:
 • Jestliže zde nakupujete poprvé, nejste ješte registrován(a). Prosíme, zaregistrujte se zde.
 • Pokud jste již registrováni, ale zapomněli jste své heslo, zašleme vám je e-mailem.
 • Děkujeme Vám za návštěvu internetového obchodu s keramikou!

Artkeramika byla v r. 1999 založena jako součást prezentace naší dílny. A tak funguje dodnes! Už to pro Vás může být zárukou širokého sortimentu.

Program Artkeramiky Vás dovede s plným nákupním košíkem až k odeslání objednávky. Ceny uvedené u zboží nejsou včetně poštovného!!!. Zaplatit nám můžete v České republice buď převodem z Vašeho účtu na náš nebo Vám zboží pošleme na dobírku. Příslušnou možnost Vám program nabídne před odesláním objednávky. Při zaslání zboží dobírkou připočítáme k celkové ceně objednávky (jen keramika a nástroje)

paušál dle ceníku přepravní společnosti v ČR.

Příležitostně u nás najdete i speciální nabídky z oblasti keramického vybavení. Sledujte proto pravidelně novinky naší Artkeramiky. Věříme, že zde budete častými hosty a těšíme se na každou Vaši návštěvu.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte, na macek@artkeramika.cz nebo 603712828, děkujeme

Close Menu
×
×

Cart