Sestavování glazur

Glazury jsou vlastně nízkotavitelná skla. Základní složkou je křemen, který je obohacen o oxidy kovů, které zvyšují jeho tavitelnost. Takové glazury jsou nazývány silikáty. Nebo i Křemičitany. K dalším hlavním surovinám patří živce. Samotný živec, dle svého složení může tvořit glazuru. Křemen je vždy v živci obsažen, jen je potřeba vědět, jak moc. To bývá hlavním problémem tvorby, ale i přenosu receptur.

Někteří keramici volí cestičku citu. Omylu a pokusu. I tato cesta , pokud má alespoň trochu někam vést, vyžaduje důslednou strategii. Přesné poznámky. Je to velmi dlouhá a dobrodružná cesta. 

Další cestou je matematika. Při použití molekulárních vzorců se dá ona receptura sestavit. Je potřeba znát molekulární váhy jednotlivých prvků nebo látek. Látky, jako třeba živec , jsou složeny, hned z několika kysličníků. Ony váhy je potřeba vložit do tabulky, dle segerových vzorců. Tento vzorec obsahuje ve třech sloupcích, molekuly všech kysličníků v glazuře. První sloupec má 1 – 2 mocné, druhý 3-mocné a třetí 4 a více mocné. Podle molekulárních vzorců můžeme vyrobit glazuru. Je však potřeba onu recepturu prvně podle vzorce sestavit. To znamená vypočítat množství hmoty v receptuře. Každá sloučenina má svou molekulární váhu. Ta se skládá z vah jednotlivých atomů, v ní obsažených. Konkrétně: Oxid hlinitý Al2O3 má mol. váhu 102 skládá se ze 2 atomů Al = 27 x 2 =54 a 3 atomů O = 16 x 3 =48 dohromady tedy 102!!! Pro převedení vzorce do receptu glazury je potřeba znát přesné chemické složení suroviny. 

I když známe vše, co již bylo zmíněno, úspěch není zaručen. Musíme si uvědomit, že pracujeme s přírodními materiály a jejich čistota není 100%. Výpočet není až tak složitý. Dle mol. váhy suroviny je třeba přidat přesný poměr do receptury. Když sladíme množství látky s molekulární váhou sloučeniny a množstvím sloučeniny ve vzorci, dostaneme racionální složení glazury. Množství látky převedeme na %. Dle % namícháme glazuru. 

Dnes se počítání na papíře, už moc nepoužívá. Dnes to už umí počítače. Funguje to i obráceně. Z receptu glazury, lze vypočítat její vzorec.

Napsat komentář

1 × 5 =

×
×

Košík