Duopec nejen na Černoraku

Duopec Jirky Svačiny za Zastávky. Naše cesta za poznáním tajů vypalování keramiky živým plamenem nekončí. To, že nás živý plamen fascinuje, netřeba zdůrazňovat.

Máme rádi technologie a rádi zkoušíme i techniky. Jak ty zaprášené časem, tak i ty nejmodernější. A jejich srovnávání nám přináší mnohá překvapení. Každopádně každý další pokus nás poposouvá dále na cestě poznání. Pokud Vás naše snažení baví, tak jsme velice rádi za každou odezvu. Velmi si vážíme každého posunu na této objevné cestě keramického řemesla.

Po stavbě a přestavbě několika pecí na dřevo, pecí na černoraku pálených dřevěným uhlím, konstrukcích z šamotových materiálů i moderních pěnošamotů se posouváme opět o krok dále.

Porovnáváme hořáky z černoraku2016. Porovnávali jsme hořáky od několika výrobců a ocenili jednotlivé detaily a odlišnosti. Nakonec v zápalu testů jsme do posledně testované pece namontovali 2 stejně výkonné hořáky od dvou konkurenčních výrobců.

Pravda některé konstrukční nedostatky jsme museli vyladit. Nakonec ale porovnání vyšlo velmi zajímavě.

Pokud by jste měli zájem takový test vidět na vlastní oči, tak bychom mohli uspořádat předváděcí výpal v místě zrodu této pece. V bonsai centru na Zastávce u Brna, u Jirky Svačiny.

Ostatně v Jeho zahradnictví můžete vidět nejen tuto posledně zmiňovanou pec, ale i spoustu dalších výsledků našeho snažení.

http://www.bonsai.cz/

Poslední pec měla za úkol vyřešit technologický oříšek. Záměrem bylo, aby se v jednom zařízení dalo zboží předsoušet i pálit. Aby se dalo dosahovat vysokých teplot a rychlých výměn zboží v co nejkratším čase. Samozřejmě ale i s ohledem na prohřátí materiálu páleného zboží. Navíc v co možná nejkomfortnějším provozu a za co nejekonomičtějších podmínek.

NA konstrukci pece byly použity cihly Morgan K23, Doizolování rohoží a opláštění nerezovým plechem. To ostatně vycházelo už z dříve realizovaných koncepcí pecí, které se už podařilo dostat i do komerční nabídky renomovaných výrobců.

http://www.artkeramika.cz/poklopova-drevopec-111

nebo

http://www.artkeramika.cz/pb-poklopova-keramicka-pec-macek

Ovšem tato nová pec má zatím na našem trhu ojedinělé místo. Disponuje dvěma komorami.

Ta první, spodní je určena na hlavní ostrý výpal. Druhá na předehřev. V druhé je používáno odpadní teplo z komory první.

Každá komora má vlastní samosvorné zavírání. Každá komora má své vlastní měření teploty (měření od firmy PROPEC).

Pec se chovala velmi přátelsky a ochotně reagovala na podněty. Velice se osvědčilo použití zvolených materiálů a technologií. Například hořáků:

http://www.artkeramika.cz/keramicky-plynovy-propanovy-horak-xg

Ekonomika pece vycházela nad očekávání dobře. Prostředí v peci vyhovovalo zvolené technice českého černého raku.

Nakonec jsme se s pecí sehráli tak, že jsme ve dvou lidech v pohodě zvládali výměnu v intervalu kolem 13 minut, což stačilo na důkladné prohřátí bazaltových glazur. Vyzkoušeli jsme i spoustu dalších materiálů.

Nyní jsme se navíc zaměřili kromě čajových nádob i na nádoby zahradní. Pálili jsme i doplňkové misky k bonsai keramice. Vyzkoušeli jsme i pár nových surovin a materiálů. Osvědčily se nám i materiály od AMACO a Colorobie.

Díky pálení 3 kusů naráz v jedné vsázce se nám podařilo vypálit a zaznamenat dostatek testů pro další pokračování výzkumu Černoraku.

Pec dokonce našla i další užití. Neb dosoušení se dalo provádět na roštu komínu (Vzpomínka na JAJU), tak se v horní komoře dosahovalo teplot kolem 1050°C a mohli jsme pálit v jedné komoře tzv „americké raku“ které jsme redukovali následně v pilinách a ve spodní komoře jsme pálili japonské raku na 1250°C, jež mělo redukci jen částečnou z plamene a následně čistě chlazené vzduchem a vodou.

Dále jsme znovu ocenili geometrii a originalitu kovaných kleští.

http://www.artkeramika.cz/kovane-kleste-na-cerno-raku

Otestovali jsme i užití dekoračních nástrojů.

https://www.relyef.cz/reliefni-kolecko-rk-h01-001-p

Utvrdili se v přesvědčení, že na kvalitním vybavení se nedá šetřit. A také v rčení, že kde je vůle, je i cesta… Tímto děkuji Jirkovi Svačinovi za vynaložené úsilí a cenné sdílené zkušenosti

Přejeme dobrý plamen

Napsat komentář

14 − 10 =

×
×

Košík