Jak na to – keramika

Tato část má sloužit všem, co se chtějí něco dozvědět o keramice. Vychází z mnoha dostupných materiálů, jako jsou knihy, časopisy, učebnice a různá skripta, která jsou doplněna a upravena o vlastní poznatky, neboť v některých pramenech jsou uvedeny rozdílné názory. Tyto články si nepřisuzují absolutivum a s největší pravděpodobností se budou upravovat podle nejnovějších poznatků. (Budeme se snažit přinést co nejvíce informací přibližující tento obor). Jsme otevřeni Vašim názorům a připomínkám.

Pokud chceme začít s keramikou, musíme si rozmyslet základní fakta. Co chceme z hlíny vyrábět! Podle toho musíme shromáždit základní informace a prostředky. Mezi základní prostředky patří materiál. Ten se dá najít v přírodě nebo koupit. Stejně je to i s výpalem. Bez výpalu není hlína keramikou. Zbytek je jen na nás, co vytvoříme, to budeme mít. Z těchto pár řádků jasně vyplývá, že vše co potřebujeme máme v sobě a je jen na nás, co s tím uděláme.

Napsat komentář

seven + 7 =

×
×

Košík