Keramici ovládli zámecké sklepení

Autor: p. přispěvatel

Výstava Keramika v podzemí na zámku Slavkov – Austerlitz

Tato stálá expozice současné keramické produkce představuje kolektivní prezentaci autorské volné tvorby a užitého designu.

Specifičnost prostorů zámeckého podzemí jasně předurčuje kritéria výběru vystavovaných děl. Výsledný efekt by totiž měl v divákovi navodit pocit vzájemné symbiózy či komplementarity prostoru a času, historie a současnosti, formy a obsahu. Nejedná se ovšem o klasický salon, ale spíše o volné seskupení uměleckých artefaktů.

Takto vytvořené a vzájemně sdílené prostředí divákovi umožňuje objevit kolektivní výpověď samostatně existujících děl a posoudit jeden z možných způsobů směřování současné keramické tvorby. I z tohoto důvodu je expozice zařazena do prohlídkových tras zámku Slavkov – Austerlitz.

Expozice záměrně nereflektuje tzv. aktuální trendy ve výtvarném umění, tj. masovou produkci pseudointelektuálních děl na témata požadovaná diktátem trhu a prvoplánovou autorskou sebeprezentaci. Organizátorům jde především o to, aby vystavovaná díla v unikátním prostředí podzemí slavkovského zámku nabídla návštěvníkům nadčasový zážitek.

PhDr. Petra Binková, Ph.D.

kurátor výstavy Petr Ševčík

http://www.artkeramika.cz/clanek-1388-keramika-v-podzemi.html

Přijďte pobejt

Napsat komentář

nine + 4 =

×
×

Košík