Chnum – bůh keramiky

Podle egyptských pověstí byl na hrnčířském kruhu bohem Chnumem vymodelován první člověk. To je nevyvratitelný důkaz, že hrnčířství tu bylo první! (alespoň jako řemeslo)

Tento bůh byl uctíván před mnoha sty a tisíci lety. Byl uctíván lidmi, kteří ctili přírodní zákony a uměli naslouchat přírodě. Poslouchali v první řadě hlas svého srdce, řídili se svou intuicí a ne obsahem svého konta či ega? Jestli byli vzdělanější než my, toť otázka. Tomuto bohu přisuzovali mimo jiné i moc nad vodami. Voda, jak všichni víme, je ve větší míře obsažena nejen v nás, ale i v našem okolí, tedy i v keramice! Když je jí málo, praská to, když je jí moc, trhá se to …… To je jedno ze základních pravidel výroby keramiky, ale i života!

Proto je nutné dosáhnout naprosté harmonie. Doufám, že nám bůh CHNUM dopřeje vyrovnanou hladinu, která nechá vplout harmonii do všech hrnčířských děl, která na cestě časem doplují až do vašich náručí.

Napsat komentář

2 × five =

×
×

Košík