Laciná keramika

Levná keramika kontra Laciná keramika…..

Pro ty, co by chtěli začít a neví s čím počítat, bych nastínil jistou rozvahu…..

vzorky
testy glazur s Rélyéfy

Základem racionalizace je výpočet skutečných nákladů na hodinu práce, a podle toho se odvíjí míra zisku.

Hodinová sazba je závislá na:

 • odpisech strojů (pořizovací cena (včetně leasingu) /doba odpisu)

 • plánované údržbě + odhadu ostatních servisních potřeb

 • spotřebním materiálu (např. nástrojích)

 • energetických nákladech (včetně plynů nebo kapalin)

 • prostorové potřebě (náklady na budovu, její opravy, vytápění a osvětlení atd.)

 • všech režijních nákladech (včetně mezd nevýrobních pracovníků)

 • PR propagace výrobku

 • odbyt, prodejní akce a vybavení

 • legislativních náležitostech, atesty

 • vývoj, výzkum, vzdělání, testy

krát výše roční inflace

děleno ročním časem využití stroje

 • hodinové mzdě obsluhy (včetně odvodů)

krát výše požadovaného zisku

Takže kolik stojí Váš hrnek či miska?

A to je jen v kostce. Dalších x maličkostí, na které přijdete pouze, pokud si to vyzkoušíte. Jsou to individuální a velmi relativní souvislosti.

PS.

Pokud se učím a dělám dárky a radost jde vše s úsměvem. Pokud už chci realizovat business, tak podlézání cen je cesta do pekel. Kvalita se časem pozná a cestu si najde.

Někdy může mít podobu i „pouze“ dobrého nápadu.

Hlavně, když přináší prospěch a radost…..

vybavení
hračky keramiků
Pokud už od počátku máte pocit, že se tím řemeslem nedá vydělat ani na to vybavení, natož na živobytí, měli by jste se zamyslet, jestli nebude lepší se nechat zaměstnat. Tento text vznikl jako reakce na poměr cen a hodnot. Zastávám názor, že řemeslo se nedá naučit, zvládnoput a ani pojmout za spousty let. Ovšem šidit ho hned od počátku špatným rozjezdem se mi zdá poněkud nerozumné. Proto tato rozvaha…..zamyšlení…
příprava
Příprava nástrojů
V řemesle je místo pro spousty šikovných rukou….
ruce
držadla pro rakupaliče
A nástroje by měly být funkční, odzkoušené, ale i inspirativní….
čelisti
čelisti raku kleští
A každý další krok jsou technologie. Je jich nepřeberně mnoho. Nejlépe začít jednou a ne všema naráz. Příjemný rozjezd a uvážlivou rozvahu přeje https://www.relyef.cz/
Rélyéf test
Výpověď glazury na Rélyéfu

Napsat komentář

4 + 7 =

×
×

Košík