Navrhování keramiky

Jedním z odvětví drobné keramiky, je i její navrhování. Často se stává, že tvar klame. Při výtvarné formě může být záměrem, vytvořit pohledový klam. Pomocí úhlů, rýh, uší a okrajů se dá navodit dojem robustnosti, ale i naopak. Otázkou ovšem zůstává, opravdový objem nádob. Někdy je žádoucí, aby nádoba měla konkrétní objem a až ten se potom může maskovat. Základní objem se dá vcelku dobře vypočítat. K takovému účelu , je potřeba nádobu rozdělit na pomyslná tělesa. Jejich objemy vypočítáme a pak jednoduše sečteme. Při těchto výpočtech je potřeba nezapomenout na smrštění. Také je potřeba vycházet jen z tvaru, který bude možno naplnit. Někdy se dělají chyby u hubiček a úplné plnosti nádoby. Takový výpočet je vždy, jen přibližný, ale v ateliérových podmínkách dostačující.

Napsat komentář

fifteen − 11 =

×
×

Košík