Plynový RAKU – hořák pro výpal keramiky

Keramika se stále více stává náplní volného času.

Přestože lidstvo provází od nepaměti, tak díky moderním technologiím a změně životního stylu je nám všem mnohem blíže. Je to nejenom její větší viditelností, ale především přijatelnou dostupností kvalitních výrobních prostředků.

Nejen prostředky, ale i informace o keramice jsou běžně dostupné. Je sice trošku problém se v přemíře informací orientovat, ale ve značné míře se dají najít důvěryhodné a prověřené zdroje

Zdroje nejen na informace, ale i vybavení.

I díky tomuto faktu roste zájem o alternativní přístupy k technologiím, jakými jsou výpal plynem a výpaly technikou RAKU

Moderní vybavení je nejen účinné a spolehlivé, ale především bezpečné.

Navíc kvalitní prodejci znají nejen samotné vybavení, ale mají i značné zkušenosti se samotnou výrobou keramiky. Vybavení jsou schopni předvést. Jsou schopni uspořádat nejen přednášku a demonstraci výrobku, ale i plný workshop o keramice vhodné pro dané vybavení.

Katalogy i internetové nabídky jsou plné různého vybavení. Přesto málokdy obsahují vše, co by jste potřebovali. Ovšem po konzultaci s dobrým obchodníkem se většinou nalezne řešení pro 90% keramických potřeb. A snad i tužeb.

My, co se snažíme o prezentaci tu na ARTkeramice, vybíráme z prověřených zdrojů. Většinu vybavení jsme v nějaké modelové řadě odzkoušeli a některé dokonce stále užíváme.

A právě díky zájmu o pálení Raku keramiky jsme do nabídky přidali další hořák. Hořák se běžně prodává společně s raku pecí, ale někteří tvůrci potřebují jen samotný hořák a nebo i jiné samotné součástky. Je dobré věci poptat. Minimálně se budeme snažit najít řešení. A pokud to půjde i rozšířit nabídku.

Pro zájemce o emotivní a bezpečné pálení raku keramiky se tu pokusím přiblížit pár údajů k samotnému hořáku, který naleznete v nabídce našeho e-shopu.

Uskladnění
Plynový hořák by měl být skladován na suchých místech (relativní vlhkost vzduchu< 60%), aby se zamezilo korozi trubek.

Zprovoznění
Uveďte plynový hořák před pecí do takové polohy, že na jedné straně pevně stojí (nebo je upevněn na peci), na druhé straně se hlavice hořáku (redukce) nachází asi dva až tři centimetry před otvorem pro hořák. Jen tak se může dostat dostatečné množství kyslíku do vypalovacího prostoru.

Spojte plynový hořák s pomocí průchodky hořáku (mosaz) s přípojkou láhve.
Aby jste kluznou spojku opět uvolnili, musíte na přípojce láhve kroužek rychlospojky stáhnout zpět.

Dříve než spustíte plynový hořák, nastavte stavěcí kroužek zhruba na primární přívod vzduchu. Kroužek by měl uzavírat otvor asi z poloviny. Pokud je přípojka láhve správně připojena na plynovou láhev a na plynový hořák, otevřete plynový kohoutek láhve. Seřiďte tlak na plynovém redukčním ventilu přípojky láhve na asi 0,3 baru. K zapálení hořáku si prosím přichystejte zapalovač nebo zápalku. Zatímco držíte stlačené stříbrné tlačítko zapalovací pojistky na plynovém hořáku, zapalte nyní plyn, který vychází z hlavice hořáku.

Pozor !

Při zapalovacím procesu udržovat bezpodmínečně dostatečný odstup od hlavice hořáku.

Nebezpečí popálení!

Po několika málo vteřinách drží zapalovací pojistka sama a Vy můžete můžete tlačítko pustit.
Na plynovém redukčním ventilu přípojky láhve můžete při provozu regulovat tlak plynu podle Všich přání. Pro plynový hořák, který jsme vyrobili,Vám doporučujeme tlak mezi 0,2 a 1,5 baru. Nejhospodárněji pracuje plynový hořák při 0,8 baru.

Primární přívod vzduchu plynového hořáku lze nastavit tak, že se docílí nejlepšího možného využití energie. To je potom ten případ, kdy se nachází barva plamene hořáku krátce za oblastí přechodu ze žluté na modrou – a sice v modré oblasti.

Bezpečnost
Plynový hořák disponuje určitým druhem kontroly plamene. Tato přeruší proudění plynu, pokud plamen na hlavici hořáku – ať už z jakýchkoliv důvodů – zhasne. Kontrola plamene se skládá z tepelného čidla hořáku (termické čidlo), které na hlavici hořáku špičkou vyčnívá do plamene a ze zapalovací pojistky, která na základě informace tepelného čidla otevírá nebo zavírá přívod plynu.

Údržba a ošetřování
K zaručení bezpečnosti provozu musí být řádný stav plynového hořáku minimálně každé 1-2 roky přezkoušen odborným zákaznickým servisem. Přehled o náhradních dílech, které je možné zakoupit, obdržíte u nás.

Pozor ! Všechny práce týkající se údržby musí z bezpečnostních důvodů provádět autorizovaný zákaznický servis.

Pokud by jste se chtěli inspirovat, tak si tu můžete přečíst, jak jeden náš kolega pálí pomocí raku hořáku i keramiku na vysoko.:

https://www.artkeramika.cz/me-zkusenosti-s-novym-raku-horakem-z-art-keramiky.html

Stačí se jen rozhodnouT!!!

Nejen na Raku, ale i další tvorbu , ať už s plynem či jinak, jsme schopni technicky zabezpečit. Mnozí se rozhodli v poslední době změnit přístup ke své práci a investovat do solidního vybavení. Vyplatí se to nejen ekonomicky, ale především bezpečnostně. Nervy nevyjímaje. Stačí nás kontaktovat…a užívat si jen soustředění a práce co vás baví…

Napsat komentář

ten + eighteen =

×
×

Košík