Repliky

V případě, že chceme vytvořit nádobu, která by vykazovala známky stáří, musíme použít kouzla chemie. Mezi nejjednodušší techniky patří zatírání oxidů kovů. To se dá aplikovat jak na kožený, suchý, ale i přežahnutý polotovar. Ovšem takový výrobek vypadá staře, snad jen z dálky. Jeho zestárnutí se však dá ještě více pomoci. Nádobu můžeme natřít voskem, poškrábat a zaleštit. Takové techniky už však patří spíše k oboru restaurátorskému a aranžérskému. Ovšem výsledky jsou velmi zajímavé. Pro napuštění nádoby voskem, je dobré si onen vosk rozpustit v technickém benzínu. Pro usnadnění rozpouštění, se dá vosk i nahřát. Pozor však při práci s benzínem, je to hořlavina! Vosk a jeho škrábání,se dá použít i před přežahem, či před glazováním. V peci vyhoří. Jedná se o klasickou metodu vykrývání. Ovšem při použití na kožený střep, je potřeba počítat s uzavřením pórů materiálu. To velmi ovlivňuje proces schnutí. Mohou tedy nastat problémy s trháním nádob. Hlavně u uzavřených tvarů. Například lahví. Ono u takovéto, spíše experimentální činnosti, se musí počítat s větší ztrátovostí. Avšak podařený výsledek za to jistě stojí. Dalším zestarovacím činidlem je i vápenatá voda. Nebo i kamenec. Dá se použít i engoba s mnohem vyšším smrštěním, než má střep. Taková nádoba napuštěná polevou z jílu a kamence, vytvoří na nádobě tvrdou krustu.

Pokud tuto operaci provádíme v koženém stavu, můžeme skrze krustu rýt, nebo i vtláčet například razidla. To vytvoří praskliny, které se velmi podobají těm, co dokáže zub času. Podobné jako tvoří mráz následovaný sluncem, po mnoho ročních cyklů. Pro zvýraznění tohoto efektu, se dá hotová nádoba ještě zapatinovat. Patinující materiál zateče do prasklin, což velmi podtrhne jejich tvar. Následně nádobu napustíme voskem a přeleštíme. Této poslední operaci, je třeba věnovat dostatečnou pozornost, neboť na kvalitě této operace, záleží jednak životnost, ale hlavně pohledovost výrobku. Tedy hlavně jeho povrchu. Voskové pláty rozpustíme za pomoci tepla v benzínu. Ovšem je potřeba si uvědomit, že pracujeme s hořlavinou! Je to stejné, jako při aplikaci na začátku, ale teď se provádí, za estetickým, ale hlavně konzervačním účinkem.

Napsat komentář

4 + 12 =

×
×

Košík