Spuštění plynové pece do keramického provozu

Pro úspěšný výpal jsou potřeba základní znalosti o keramice. Je dobré vědět co se s hlínou i glazurou během procesu výpalu děje. Jak se keramické materiály chovají v průběhu přežahu i ostrého výpalu.
Keramickou pec bychom měli osadit na bezpečné místo. Plynová pec vždy vyžaduje vyšší pozornost, než pec elektrická. Ale i přesto není pec pod neustálým dohledem a tak je potřeba dodržet veškerá bezpečnostní pravidla.

Dále je vhodné znát základní principy práce s plynem. I přesto, že PB je relativně velmi bezpečný, technické znalosti nám ušetří nejen energii, tudíž finance, ale i nervy. PB se používal a stále ještě běžně používá v domácnostech. Jak v kuchyních, tak třebas i k topení.

PB sám od sebe nevybuchne. Výbušná je směs se vzduchem. I z tohoto důvodu je velmi dobré pořídit si odzkoušené a prověřené zařízení. Každá součástka má svůj význam. A jen celková sestava je doporučeníhodná. I jeden trošku nevhodný komponent může znatelně ovlivnit výsledek výpalu.
Například snazší zamrzání ventilů a šroubení může vést až k nedosažení požadované teploty.

Doporučujeme si výpal v PB peci prvně okoukat či zkusit. Ať už formou kurzu, či workshopu.
V případě zájmu můžeme doporučit, či rovnou uspořádat.

Pec je vhodné zabydlet. Vysušit a vyzkoušet základní provoz alespoň po 2 hod. I prázdná pec umí ukázat, jak se chová. Samozřejmě, že každá jiná vsázka se bude chovat jinak. Ať už z pohledu tahu, nebo akumulace.

Vždy se vyplatí si vést záznamy o výpalu. Každým dalším výpalem je člověk bohatější o mnohé zkušenosti. Pro výuku je lepší menší pec a časté výpaly. Člověk se tak s pecí a potřebnými technologiemi a postupy mnohem lépe seznámí. Takové sžití s pecí je velmi příjemné. Člověk tak dostane mnohem lepší představu o svých možnostech. A ty jsou neomezené. I po 100 výpalech je stále se co dozvídat. Plynová pec je neustálá výzva. Na druhou stranu ale lze vychytat technologii po 3-4 výpalech a pak ji stále opakovat. Ovšem pak PB pec postrádá hodně ze své hravosti a jedinečnosti.

Takže pojďme zapnout středotlaký hořák.

1. otevřeme ventil lahve.
2. redukční ventil nastavíme na 0,4 bar
3. otevřeme rychlouzávěr
4. stlačíme a držíme pojistku
5. křesneme jiskru piezo-zapalovačem (opakujeme dokud není plamen)
6. pustíme pojistku a hořák hoří
7. na redukčním ventilu upravíme tlak, jaký potřebujeme.
8. pokud máme více hořáků u všech postupujeme obdobně.
9. vedeme výpal na požadovanou teplotu.

-univerzální křivka neexistuje a většinou se každý jeden výpal od sebe liší.

– výkon se reguluje jednak pomocí manometru a jednak pomocí uzávěru komínu.

Toť pár základních informací pro zdárný začátek plynopaličství.

Cesta mezi elektrickou jednoduchostí a dřevopaličskou kreativitou v bezpečí a pohodlí domova.

Veškeré vybavení pro keramická studia a dílny pořídíte na našem webu:

www.artkeramika.cz/e-shop

Toť nákup informace i inspirace na jednom místě…

 

Napsat komentář

3 × two =

×
×

Košík