Točení

Vysvětlit, jak se má správně točit, je skoro neřešitelný problém. Už kvůli sladění terminologie a citu. Nejlepší je navštívit a domluvit se s nějakým zkušeným hrnčířem. Myslím, že praxe, je tou jedinou správnou cestou, jak se naučit točit. 

Jen pro teoretický pohled, je tu pár obrázků, které přibližují, jeden z možných způsobů tvorby. Obecně by se to dalo popsat takto. Z kvalitně prohnětené hmoty, si vytvoříme hroudu o požadované velikosti. 

Na tvorbu více stejných kusů, to buď citem odhadneme, nebo navážíme. Onu hroudu, nejlépe švihem, umístíme na střed kruhu. Přimáčkneme. Kruh roztočíme do velmi rychlých otáček. Namočíme si ruce v kalníku. Kalník , je nádoba s vodou, umístěná co nejblíže talíře kruhu. Slouží především k máčení předmětů, sloužících k točení, tedy i rukou. 

Vlhkýma rukama potom onu hroudu centrujeme. Pohybem nahoru a tlačením dolů, se při stejné rotaci kruhu, dá docela snadno, onen kachel vycentrovat. Kachel, je název, pro tu hliněnou věc, co na kruhu vytváříme. 

Jakmile se nám podaří dostat kachel do stavu, že se neklepe, ale vycentrovaně točí, můžeme přistoupit k dalšímu kroku. Zatlačíme do středu kachle, který promáčkneme, skoro až na dno. Tedy, tak, aby zůstalo jen dno budoucí nádoby. Potom onen kachel roztáhneme do stran. 

To je základní postup točení. Od tohoto bodu se už liší další postupy.

Napsat komentář

1 × 3 =

×
×

Košík