Vady glazur

Ať už se vydáme cestou skládání a vytváření vlastních receptur, nebo přenášením a kopírováním, či jen pouhým koupením a aplikováním, nastanou chvíle, kdy něco bude špatně. Ono přesné určení chyb , je bez spousty zkoušek a rozborů nemožné. Přesto existuje pár obecných pravidel, která se hodí vyzkoušet, než pokus o použití té které receptury vzdáme.

Jednou z nejčastějších závad je TRHLINKOVÁNÍ. Tomu se dá většinou předejít správným sladěním střepu a glazury. Ve střepu je většinou třeba snížit obsah křemene. Křemen by měl být jemně mletý. Pak se dá ubrat na obsahu kaolinu a přidat živce, tak aby se přiblížil co nejvíc obsahu v glazuře. V glazuře je naopak křemene potřeba přidat. Někdy se ubírá i zásaditých složek. Dost často pomůže výše pálit. Nejjednodušším způsobem ovšem je přidání glazury s nižším KTR. Dost často pomáhá i přidání draselných složek do glazury.

Další závadou je ODLUPOVÁNÍ glazury. U kupovaných glazur bývá v tomto případě velmi jemná jemnost mletí. Jinak by se dalo říct, že odlupování je opak trhlinkování. Takže vše naopak. Ale pozor, pokud používáte techniky, kde se nanáší více materiálů přes sebe, jako při práci se šlemy, může být problém i jen ve sledu operací (co přes co). U nízko páleného zboží, tedy u cíničitých glazur atp. se vady, které jsou vidět již po přežahu, mohou zalít v žáru pece. U kameninových glazur je tato pravděpodobnost skoro nulová. Pokud se pohybujeme od trhlinkování až k odlupování a nedaří se vadu odstranit, je lepší zkusit jinou hlínu nebo glazuru.

PUCHÝŘE a jiné drsnosti. Většinou hrubě mletá glazura. Velké částice, které se nestíhají vytavit. Takže buď výše pálit, nebo přidat taviva.

STAŽENÍ glazury. Bývá způsobeno mastnotou nebo prachem.

VADY V GLAZUŘE. Nejčastější vady vznikají nesprávnou technologií výroby. Buď bývá střep moc savý , nebo glazura nesprávné hustoty.

Hustá =silná vrstva= navíc nestejnoměrná, odlupuje se , vaří se a většinou i hodně teče. Řídká = slabá vrstva= špatně přilne ke střepu, vytváří olezlé okraje. Hodně vad může zapříčinit i špatně zvolená výška přežahu. Ta přímo souvisí s hustotou glazury. Nízký přežah mívá na svědomí promáčení střepu, což, kromě již popsaných vad, může vést až k roztržení nebo alespoň odprýsknutí střepu. Při vysokém přežahu naopak, střep už nemusí chtít vůbec sát. To je taky špatně, ale tato situace se dá oklamat zahřátím biskvitu (přežahlého kusu). Ovšem to je způsob pro běžnou tvorbu dost nešikovný. Bublina na foto je způsobena přepálením hlíny! Tady jde o trhání střepu. Navíc je vzorek na podložce, proti připečení, jak už jsem psal dříve. Vhodný je i tvar vzorků na první zkoušky, neboť je na něm více typů ploch.

KRÁTERKY, VPICHY A BUBLINY 

Všechny tyto problémy mají na svědomí unikající plyny. Tyto poruchy vznikají většinou až v konečné fázi výpalu. První nastanou bubliny, které prasknutím vytvoří kráter , který se v poslední fázi zalívá a zůstává vpich. Ten může být až běžným okem neznatelný. Tak nějak se to dá říct zjednodušeně. Ovšem pro rozhodování o dalším postupu, snad dostačující. Předejít těmto vadám se dá několika způsoby. Kromě vyšší teploty stojí za zvážení úprava vypalovací křivky. Osvědčilo se mi, zpomalení nárůstu teploty, před završením, tedy konečnou teplotou. I co nejdelší výdrž na konečné teplotě je dobrá. Také je pravda, že většina problémů z oxidační atmosféry zmizí v redukční. No a v neposlední řadě, zkusit i jinou hlínu. Stojí za zkoušku i zvýšení přežahu, neboť některé plyny mohou vyhořet už tam a jiné se nedostanou do střepu s glazurou, díky nižší savosti. Na foto. je vidět rozdíly v hustotě.

ODSTRANĚNÍ VAD No pokud už máme vypálený výrobek a za každou cenu ho chceme zachránit, zbývá nám ještě malá naděje. Ostré hrany zbrousíme. Nejlépe se hodí carborundum, tedy klasický brousek. Potom místo přeglazujeme. U kameniny a především šlemů nebývá problém. Někdy je ale třeba na místo nanést hustší glazuru a pak pro sjednocení výrazu, ještě celou nádobu jemně přeglazovat. Nejsnadnější je, ji přestříkat. Pokud je problém se stíráním, glazura nedrží, je třeba do ní přidat aditiva lepidla, např. arabskou gumu, dextrin…

Napsat komentář

one × 1 =

×
×

Košík