Základní rozdělení keramiky

Keramika se dělí většinou podle složení střepu:

 • cihlářská
 • měkká hrnčířská keramika
 • pórovina
 • kameninová hrnčina – varná kamenina
 • kamenina
 • porcelán

Každý z těchto druhů se dále dělí podle různých aspektů:

 • Dekorační techniky
  • dle autora
  • dle receptury
  • dle původu
  • dle příměsových materiálů
 • Způsobu výroby
  • ručně točená
  • zatáčená do ‚sádrových‘ forem
  • modelovaná/lepená
  • litá
  • průmyslová

 

Toto je to nejzákladnější rozdělení, ale protože keramika je živé řemeslo, nikdy nepůjde totálně zaškatulkovat!

Cílem našeho serveru je poskytnutí co možná nejširšího a nejobsáhlejšího sortimentu. Postupem času bychom chtěli rozšiřovat nabídku o další autory a tak dosáhnout uceleného výběru, který je zaměřen na moravské a české výtvarníky. Nabízíme jen rukodělnou tvorbu.

Keramické výrobky jsou vytvořeny z čistě přírodních surovin. Mezi základní patří keramické hmoty. Ty jsou tvořeny z přírodních jílů a hlín, které jsou většinou obohaceny dalšími plastickými či neplastickými surovinami. Na polotovary z ‚hlíny‘ se většinou nanáší glazury. Glazury mají chemicky velkou příbuznost se skly. Zvyšují mechanickou pevnost, snadno se čistí a navíc mohou i dekorovat. Většinou se vyrábí z přírodních materiálů obohacených o různé prvky a sloučeniny. Jak hmoty tak i glazury se vyrábějí průmyslově. Vlastní materiál používá už jen malé množství ortodoxních hrnčířů. Tato tvorba však v mnohém předčí průmyslovou výrobu, neboť je odskoušena a kontrolována letitou praxí s ještě větší tradicí. Znalci řemesel je vyhledávána a upřednostňována před moderní a strojovou výrobou. Autorská keramika by se měla vyznačovat nápaditostí a originalitou.

Napsat komentář

four + fourteen =

×
×

Košík