Keramické Recepty ze Zbýšova

Autor: P. Jurníček

Zdravím vás přátelé,opět né z nadbytku času ale spíše z pocitu povinnosti,pokusím se podat zprávu o výsledcích experimentu o jehož průběhu jste se na stránkách ARTkeramiky již dočetli. Začnu tím že část zboží byla poměrně těžce proredukována už při přežahu,na výsledcích se nám ale zásadní rozdíly se zbožím přežahnutým oxidačně vypozorovat nepodařilo.

Co se týče křivky výpalu vsadili jsme na klasiku a jistotu zároveň,tzn.dvouhodinová redukce na 850 °C. Další jak jinak než na 1250°C a nakonec ještě pro jistotu na 1150 °C během chladnutí.
Před nabouráním do pece jsem měl trému mnohem větší než kdy jindy, především proto, že dobré dvě třetiny byla práce mých kolegů. Přiznávám že jsem po prvním nakouknutí málem zemřel,což by se pozděli ukázalo jako zbytečné,protože jestli u Shina bývá exponovaná strana ta nejhezčí u glazur tohoto typu, je to přesně naopak. Račte posoudit sami.

Chtělo to prostě podívat se pořádně. To nejhezčí na snímku co vidíte je hrnec Michala Plíhala,z něhož samozřejmě nejde sejmout poklice.

Nejvíce zdařilých věcí měl profesionální anděl a osobní trenér Michala Plíhala v jedné osobě,Pavel Bezůšek. Však je taky na snímku podle toho rozjuchaný.

Vykládka.

Zjištění byla celá řada, ale asi nejdůležitějšíje, že bez sagaru v podstatě nelze,pokud topíte dřevem,nevím jak v plynu. Na snímku vidíte excelentní šálek páně Bezůška,samozřejmě z podsagaru.

Bylo tam i pár věcí od tématu,toto je jedna z nich. Flame painting v těžceredukčním prostředí ,podotýkám že na původně naprosto suchém porcelánovém střepu.Doposud jsem okouzen.

Tereza Kuhnová si přivezla zboží už naglazované, takže nedovedu říci jaká konkrétně glazura je na tomto jejím šálku,všichni se však jistě shodneme na tom ,že výsledek rozhodně není nezajímavý.

Šťastnou shodou okolností se v době vykládky zastavil se svojí ženou a ratolestí Britský keramik Oliver Gross,který se další šťastnou shodou okolností zabývá také redukcí mědi. Pálí ovšem plynem. Takže nás to všechny, všechno moc zajímalo.

Pár mých věciček,celkem roztomile znečištěných plamenem.

Bezůškova krev.

Tento šálek byl jednohlasně zvolen jako nejzdařilejší z celé pece. Přinávám že jsem něco takového ještě neviděl a ani nečekal.

Recepty glazur které jsme vyhodnotili jako nejspolehlivější, připojuji.

******************************

Simply red

Gersley borate 90

Mastek 60
Křída 120

Živec sodný 450
Bentonit 25

Kaolin 30
Křemen 215

Cín 20
Karbonát mědi 8

Peach bloom

Nepheline syenite 271

Gersley borat 168
Dolomit 124

Křemen 409
Karbonát mědi 10

Rutil 10
Cín 10

Bentonit 20
S přáním gustovně prožitého podzimu,Petr Jurníček

Napsat komentář

17 − 13 =

Close Menu
×
×

Cart