Poklopovou nebo komorovou keramickou pec?

Firma ARTIK STUDIO s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem se již léta zabývá prodejem vybavení a materiálů pro sklo a keramiku. Výběr vhodné pece je finančně nejnáročnější investice při vybavování dílny. Vzhledem k tomu, že nabídka je velmi široká, nejedná se vždy o snadné rozhodnutí. Mezi nejčastější otázky patří právě „Je lepší pec menší nebo větší, poklopová nebo komorová?“ V tomto článku se budeme zabývat vhodností konstrukčních typů pecí. Protože nelze jednoznačně odpovědět, jaká velikost a typ pece je nejlepší, uvádíme základní odlišnosti, jejich výhody a nevýhody.
Jako u každého vybavení, je na počátku nejdůležitější ujasnit si zamýšlený záměr. Tzn. co od pece očekáváme. Předem nezavrhujte ani jednu variantu. V zásadě lze zájemce o pece rozlišit do několika skupin:

1)Individuální zájmová činnost s příležitostným provozem. Převládá tvorba dekorativní keramiky, výpal většinou do 1100°C, objem 50-80 litrů.
2)Organizovaná zájmová činnost s pravidelným provozem, výpaly 1-5 krát týdně, většinou do 1100°C, objem do 150 litrů.

3)Profesionální provoz, častá frekvence pravidelných výpalů, převládá tvorba užitkové či zahradní keramiky, objem vnitřního prostoru většinou do 500 litrů, vyšší teplota výpalu – okolo 1200°C.
4)Průmyslové využití, pravidelné výpaly a cyklus, náročný provoz, výroba užitkové keramiky, tašek, cihel, biokeramiky, elektrokeramiky, apod.

První dvě skupiny zákazníků mají zpravidla velmi malé zkušenosti s technologií i samotnou výrobou keramiky. Tudíž nemají dostatečně ujasněnou představu, co přesně a jak často chtějí vytvářet. Začátečníci zpočátku tvoří spíše drobnější keramiku, s růstem jejich zručnosti a zkušenosti se pouštějí i do náročnější tvorby. Pro tyto zákazníky se ideálně hodí poklopové pece objemů 50-100 litrů, u zájmových skupin vhodný objem závisí na celkovém počtu a frekvenci účastníků. Pec by měla mít dostatečnou rezervu ve výkonu, u modelů s objemem od 140 litrů doporučujeme uvážit vytápění dna. K dosažení dlouhé životnosti není vhodné dlouhodobě provozovat pec na hranici svého výkonu. Ideální jsou pece s maximální teplotou do 1300°C.
Druhé dvě skupiny zákazníků většinou vědí, co budou dělat a jaké parametry má jejich nová vypalovací pec splňovat.

Poměrně často se setkáváme s předsudky konzervativnějších zákazníků vůči poklopovým pecím. Domnívají se, že nejsou dobrými pecemi a často své tvrzení odůvodňují údajně nepohodlným či nesnadným zakládáním. Je to však mýtus, není to pravda. Řada zákazníků se zkušeností s poklopovou pecí tvrdí pravý opak. Tvrdí, že se lépe zakládají poklopové pece a že je ze zhora pohodlně vidět zda se výrobky nedotýkají. Komu tedy uvěřit? Oba typy pecí se zakládají jinak, částečně záleží i na zakládaném typu zboží. Drobnější a různorodější keramika se lépe zakládá do poklopových pecí, naopak větší stejné série jsou možná snadněji zakládány do pecí komorových. Oba koncepty pecí mají své výhody a své nevýhody. Tudíž i příznivce a odpůrce.
Mezi nejvýznamější výhody poklopových pecí patří významě nižší pořizovací náklady oproti komorovým pecím. Částečně je to zapříčiněno jednodušší a levnější konstrukcí. Příznivé jsou také nižší provozní náklady díky kruhové cirkulaci teplého vzduchu. Poklopové pece mají spirály kryté v drážkách cihel, čímž se minimalizuje riziko kontaktu vypalovaného zboží s výrobkem. Mezi výhody poklopových pecí lze také zařadit již zmíněné relativně snadnější zakládání drobné keramiky nebo také nižší hmotnost pece. Tato vlastnost je oceňována především při stěhování na místo určení. Nevýhodou poklopových pecí je relativně křehčí a jednodušší konstrukce, což zapříčiňuje nižší celkovou životnost. V porovnání naopak největší výhodou komorových pecí je robustní konstrukce a velmi dlouhá životnost. Je však třeba uvážit vyšší pořizovací náklady a významně vyšší hmotnost zapříčiňující náročnější stěhování na místo určení a tím sníženou její mobilitu. Taková pec by měla být intenzivněji využívaná i vzhledem k návratnosti vložených prostředků.

Dle našich zkušeností doporučujeme buď profesionální komorovou pec nebo „pořádnou“ poklopovou pec s kvalitní a snadno ovladatelnou regulací. Levné verze komorových pecí jsou konstruovány s velkým důrazem na nízkou cenu a chybí jim oproti jejich profesionálním bratříčkům řada důležitých komponent. Např. pětistranné vyhřívání, kvalitní vícevrstvá izolace, výkonná regulace, nerezové překlady, ochranná SIC deska na dně s dlouhou životností, apod.
Důležitější hlediska při rozhodování než konstrukční typ je spíše regulace, objem a maximální dosahovaná teplota. Více informací získáte na našich webových stránkách, kde jsou důkladně popsány jednotlivé modelové řady – www.keramickepece.cz. 

 Fotodokumentace:

1) Poklopová oválná pec

2) Poklopová hranatá pec

3) Profesionální komorová pec

Vybavení je možno zakoupit i v našem e-shopu

Autor: J. Terfler

Foto: archiv Artik studio s.r.o.

 

Napsat komentář

14 + 9 =

Close Menu
×
×

Cart