Technologie západního (amerického) raku

Raku výpal je jedinečným prostředkem učení se přírodních zákonitostí výpalu. Je nejen technologií, která umožňuje takříkajíc být u toho, ale současně je také technikou, která nám řekne mnoho o procesu výpalu, vzhledu plamene za různých teplot, reakci glazur na teplotu – oxidů na redukční či oxidační prostředí. Celá řada keramiků s touto technologií experimentovala a experimentuje, zkouší se různé materiály, úpravy, povrchy…

Zapojte se do experimentů.

PEC

Pec, kterou chceme úspěšně použít k tomuto pálení, by měla splňovat dvě hlavní podmínky. Měla by bez problémů dosáhnout teploty 1 050° C (zadaná teplota se liší na základě použitých glazur nebo jiné dekorace) a měla by umožňovat rychlé a bezpečné vyjmutí žhavých kusů.

PÁLENÍ

Je nezbytně nutné, aby glazury nanesené na přežehnutý střep dostatečně vyschly. Obvykle se kusy dávají na pec v průběhu jejího pálení, aby se přebytečná voda odpařila a kusy se tak předehřály. Čas k dosažení teploty záleží individuálně na každé peci. Otvorem v peci je třeba sledovat stav glazur. V momentě, kdy se glazury vyhladí a povrch je lesklý, jsou glazury připravené natolik, aby bylo možno pec otevřít.

Po otevření pece následuje několik možností dalších postupů a experimentům je v této fázi cesta otevřena. …..

…..popis mě známých technik výpalu

Zakuřování patin a listrů

Výrobky, které jsou určeny pro zakuřování a glazuru-patinu (matná glazura) je vhodné při točení vyhladit kovovou cidlinou nebo při schnutí vyleštit, popřípadě použít engobu či terru sigillatu. Tento proces se provádí hlavně z důvodu snadnějšího ošetření kusu po výpalu voskem, aby kresba ohně zůstala zachována. U lesklých listrových glazur tento efekt není nutný, ale velice esteticky přívětivá je například kombinace povrchu ošetřeného terrou sigillatou (a možno i patinou) a části povrchu naglazovanou listrem.

Glazury určené k zakuřování je nutno co nejrychleji přenést do redukční komory (plechový kýbl s víkem) naplněné hořlavým materiálem (noviny, listí, piliny, tráva, slupky, atd.). Po vzplanutí ohně je nutné komoru zavřít. V mnoha případech se doporučuje redukční komoru po nějaké době zase otevřít, nechat oheň znovu vzplát (zreoxidovat) a zase zavřít. Obvykle se vzory vzniknuté zakouřením prezervují rychlým zchlazením vodou.

RECEPTURY

Patiny

1. ALIGATOR (raku glazura – patina na teplotu cca 1040°C)

Gerstley Borate 4 díly

Kostní popel 2 díly

Znělec 1 díl

Uhličitan měďnatý 1 díl

2. DRY LITHIUM RAKU / MATNÁ LITHNÁ GLAZURA (raku glazura – patina na teplotu cca 1040°C)

Křemen 55g

Oxid Lithný 30g

Kaolin 14g

Bentonit 3g

Uhličitan měďnatý 3g

Listry

3. EGYPTIAN BLUE / EGYPTSKÁ MODRÁ (raku glazura – listr na teplotu cca 1040°C)

Uhličitan sodný 30,5g

Uhličitan lithný 8,5g

Kaolin 22,5g

Křemen 38,5g

Oxid mědi černý 2,5g

Bentonit 1g

Crackle glazes / Krakelové glazury

Výrobky s Krakelovou glazurou určené k popraskání a k zakuřování prasklin je vhodné po vyndání z pece nastříkat vodou a teprve posléze pomalu přenést do redukční komory. Vzniklé krakle je nutno dobře zaredukovat (zakouřit)

RECEPTURY
4. WHITE CRACKLE / BÍLÁ KREKELOVACÍ (raku glazura na teplotu cca 1040°C)

Gerstly Borate 80%

Nepheline syenite 20%

Ultrox 5-10%

5. WHITE CRACKLE II./ BÍLÁ KREKELOVACÍ II. (raku glazura teplotu cca 1040°C)

Gerstly Borate 80%

Cornwall stone 20%

Oxid cíničitý 2-8%

6. WHITE CRACKLE III./ BÍLÁ KREKELOVACÍ III. (raku glazura teplotu cca 1040°C)

Raku frita 80%

Nepheline syenite 20%

Ultrox (zirkon silikát) nebo oxid cíničitý 5-10%

Horse hair / Raku koňské žíně

Pro tento efekt se výrobky většinou leští a vypalují na nižší teplotu, než je u raku obvyklé a to z důvodu zachování lesku vyleštěné terry sigillaty. Ze zkušenosti vím, že lze tento efekt provádět samozřejmě i při normálních raku teplotách (lesk se jen nepatrně zmenší). Historicky je vedena debata zda tato diverzní raku technika má ještě cokoliv společného s raku. Bylo dokonce publikováno několik prací na téma historie této techniky, které poukazovali na archeologické nálezy a dokazovali původ této techniky v keramice indiánů jihozápadu USA. Možná by měla tato technologie díky takovéto prokázané historii šanci na stejný úspěch v Čechách jako americké raku s japonskou pověstí.

Na kusy pro horse hair techniku se v koženém stavu nanáší terra sigillata, ta se pak dále leští. Přežah se provádí také na nižší teplotu cca 900°C. Po vyjmutí z pece odstavíme výrobek stranou a pomalu na ně přikládáme žíně z koňské oháňky, které po shoření vytvoří černou vlasovou dekoraci. Žíně je nutno přikládat v malém množství. Kusy je nutno po zchladnuti pečlivě očistit a je i vhodné vzhled prezervovat pomocí tekutého vosku nebo oleje na ošetření dřeva a vyleštit. Nejlépe několikrát za sebou.

Halo efekt / Aureola efekt

Na kusy určené k zdobení halo efektem se nanese bílá engoba nebo bílá terra sigillata (keramici praktikují obě varianty – nanesení po i před přežahem) a zdobí se štětcem (není podmínka) dekorací (50g oxidu železa + 50g oxidu mědi). Tyto kusy je nutné přenést do redukční komory co nejrychleji a po vzplanutí ohně ji zavřít a cca 10 sekund počkat. Znovu redukční komoru otevřít a uvidíme-li vznikající „halo efect“, což je v podstatě bílá aura okolo dekorace, je nutné kus co nejrychleji přesunout do vody (postříkat vodou) a tím proces zastavit.

Naked raku / Odhalené raku

Tato technika pracuje také většinou s kusy jež jsou leštěné, naengobované, či je na ně nanesena terra sigillata. Po přežahu je na ně nanesena další engoba a někdy na engobu i glazura. Tento proces je poměrně náročný na vychytání si teplotní roztažnosti engoby vzhledem k používané hlíně a často vyžaduje řadu dlouhých experimentů k dosažení požadovaného vzhledu. Engoba nanesená na kus po přežahu musí totiž po výpalu raku jít odstranit.

Postup I.

Na přežahnutý kus se nanese opadávající engoba a skrz tu se nakreslí motiv, který má být na výsledném kusu černý. Po výpalu se engoba odstraní a pouze prokreslené zůstává černé – zakouřené v redukci, ostatní je barvy hlíny.

Postup II.

Na přežahnutý kus se nanese opadávající engoba a na tu pak krakelovací glazura. Jak glazura při přenosu z pece pokrakluje, kraky se zabarví v redukci kouřem a zčernají. Po vytažení se engoba i s glazurou opět odstraní.

„V zájmu raku nic nevyžaduj, nic neočekávej, neplánuj, buď si jistý změnou. Nauč se přijmout jiná řešení a preferuj hru intuice“. Tato věta pocházející z úst keramika Paula Soldnera (jeden z prvních keramiků zodpovědných za přeměnu a vývoj raku) je vhodným vodítkem pro to aby se nám výpal stal nejen prostředkem k vyjádření, ale také zábavou a činností, která nás obohatí.

Související články

Není JEDNA Raku technologie

Raku keramika

Raku keramiku z kurzu výpalu raku v Domově dětí a mládeže v Ustí nad Labem.

Má raku keramika (v dolní části foto galerie)

Napsat komentář

nineteen + 16 =

Close Menu
×
×

Cart