Vy a Černé České RAKU

TŘIKRÁT  a dost…..Už za týden……

Je potřeba dát o sobě vědět a také nabídnout pomoc. Nebo spolupráci. Prostě možnosti.

Nyní tedy naposledy nastiňujeme možnosti a znovu zmiňujeme naši otevřenost pro zapálené lidi.

Nemáme čas žádat o granty a žadonit u spousty papírů. My tvoříme. A rádi se o své radosti i podělíme.

Je na každém jaké si zvolí místo.

Vážení,

dovoluji si vás oslovit jménem volného sdružení řemeslníků studujících starou japonskou techniku výroby obřadních čajových misek.

Naše skupina si klade za cíl porozumět historii a technologii výroby unikátní keramiky kuro raku a jejím prostřednictvím i čajovému obřadu, potažmo japonské kultuře. Dosažené výsledky postupně přitahují pozornost odborného, ale i laického publika. Tato naše snaha vrcholí pořádáním veřejných seminářů s názvem Černoraku. Seminář je rozdělený do dvou rovin. V té první výzkumné, za pomoci praktických experimentů, rozvíjíme naše profesní znalosti a dovednosti s vizí pochopit a vyprodukovat kvalitní keramiku splňující extrémně náročná kritéria chadó. Neméně důležitým úkolem je ale i popularizace keramiky pro širokou veřejnost. Proto zveme všechny zájemce o poznání bohatých tradic Země vycházejícího slunce. Pro letošní ročník očekáváme přes stovku účastníků, kteří se mohou těšit na spektakulární podívanou provázející výpaly v replikách historických pecí na dřevěné uhlí, ale i pecích moderních. Dále návštěvníky čeká výstava mapující celou technologii výroby. Jako hlavní exponát bude vystaven raritní exemplář příručky o výrobě raku z roku 1736.

Akci předcházejí velmi náročné několikaměsíční přípravy čtyřčlenného týmu, podpořeného další desítkou příznivců. Od teoretického výzkumu zahrnujícího chemické, mineralogické a keramické analýzy originálních výrobních surovin, přes studium dostupných literárních pramenů, po organizační práce na praktických pokusech a prezentační a informační kampani. Během víkendu také spotřebujeme značné množství materiálů a paliva.

Rozpočet celého projektu zatím z velké většiny pokrývá financování ze soukromých zdrojů organizátorů. Jedná se o nevýdělečnou občanskou iniciativu bez nároků na jakýkoliv honorář. Přesto náklady na třídenní akci již nyní přesahují 100 000,-Kč.

Rád bych vás touto cestou přizval k partnerské spolupráci v projektu Černoraku 2016. Obracím se  k vám s nabídkou o výpomoc na financování semináře.  Podpoříte tak úsilí o udržení vysoké úrovně výzkumu a prezentace jednoho z fenoménů japonské keramiky a pomůžete rozvoji vzájemného pochopení obou kultur.

Podpoříte i další snahy o rozvoj kvalitního keramického povědomí v ČR.

Také se tu projevuje obrovský vliv na kvalitu řemesel a estetického cítění. O propojení kulturnosti s dnešním životním stylem. A v neposlední řadě i o způsob vnímání zábavy a náplně regeneračního času.

Vedle propagace japonské kultury a keramického řemesla můžeme nabídnou různé možnosti prezentace . Také by bylo možné navázat užší spolupráci formou speciálních seminářů či přednášek .

Zapojte se do tohoto projektu jako náš partner a využijte vysoký potenciál tohoto podniku i ke zvýšení svého kreditu.

Detailnější informace naleznete v přiloženém odkazu:

http://www.artkeramika.cz/cernoraku-2016-aktualni-program 

Napsat komentář

eight − five =

×
×

Košík